Viiniteollisuudesta suunnannäyttäjä maatalouden ympäristönsuojelussa?

Suurin osa kuluttamastamme ruoasta ja juomasta ovat tavalla tai toisella maataloustuotteita, eikä viini ole poikkeus. Kasvava väestö tarvitsee entistä enemmän erilaisia elintarvikkeita, ja samaan aikaan huoli ympäristöstä ja biologisen monimuotoisuuden hupenemisesta kasvaa. Maatalouden käytössä oleva viljelysala on siten aivan olennainen osa kasvavan ihmisväestön elintarviketurvaa. Samalla viljelysalalla on keskeinen rooli ympäristönsuojelullisissa ponnisteluissa, sillä ne vievät suuria maa-alueita maapallolta, ovat monessa tapauksessa lähellä kriittisiä elinympäristöjä, ja ovat lisäksi sekä riippuvaisia ​​erilaisista eliöiden tuottamista ekosysteemipalveluista, että lisäksi tarjoavat niitä. Näin myös viininviljelyn ympäristövaikutusten vähentäminen on kriittistä biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.

 


 

Viiniteollisuus varteenotettava teollisuudenala maatalouden ympäristönsuojelun edelläkävijänä

 

Maataloustoimijoiden sitouttaminen erilaisiin suojelutoimenpiteisiin edellyttäisi sellaisten teollisuudenalojen jäsenten löytämistä, jotka ovat valmiita hyötymään suojelun ekologisista eduista ja ihannetapauksessa positiivisesta julkisesta kuvasta, joka syntyy ympäristöystävällisyydestä. Viiniteollisuus on tässä oivallisessa asemassa molemmilla areenoilla. Viiniteollisuus on ala, jolla on jo monia ympäristönsuojeluun sitoutuneita toimijoita, ja lisäksi ala on laajalti tunnustanut ”vihreän” markkinoinnin edut, mikä näkyy monissa maailmanlaajuisesti perustetuissa kestävän kehityksen markkinointiohjelmissa. Viiniköynnökset ovat lisäksi arvokkaita erikoisviljelykasveja, joiden suojelusta voisivat hyötyä sekä tuottajat että kuluttajat, jotka arvostavat yhä enemmän ympäristövastuullisuutta kulutusvalinnoissaan. 

 

Välimeren biomassalla on planeetan korkein biologinen monimuotoisuus, mutta se kärsii biodiversiteettikriisistä, joka johtuu ihmisten suuresta väestötiheydestä, taloudellisesta kehityksestä ja elinympäristöjen pirstoutumisesta. Vaikka suojelualueet ovat onnistuneet suojelemaan joitain kriittisiä elinympäristöjä, on tutkimusten nojalla kiistatonta, että tarvitsemme lisää ponnisteluja ihmisen hallitsemilla maisemilla biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Myös suojelualueiden ulkopuolella on kriittistä tarvetta suojelutoimenpiteiden lisäämiseen ja käyttöönottoon. 

 

Massiivisen viininviljelyn ekologiset vaikutukset 

 

Monokulttuureina, jotka usein vielä sijaitsevat purojen ja jokien varsilla tai herkillä rinteillä, viinitarhat uhkaavat biologista monimuotoisuutta miehittämällä tärkeimmät elinympäristöt ja yksinkertaistamalla ekologisten yhteisöjen rakennetta ja koostumusta. Tämä ilmiö on tapahtunut esimerkiksi Etelä-Afrikassa, jossa viinitarhojen kehitys on uhannut kotoperäisiä, lajirikkaita kasvilajeja esimerkiksi Cape Floristicin maakunnassa. Vastaavasti Kaliforniassa viinitarhojen määrän kasvun on osoitettu olevan avainasemassa niittyjen, savannin ja tammimetsän elinympäristön muuntamisessa. Chilen Central Valleyssa viinirypäleiden tuotanto yhdessä avokadojen kanssa liittyy voimakkaasti rinteiden olosuhteiden muuttumiseen ja elinympäristön vähenemiseen. Myös Portugalissa aiemmin monipuolisten viinitarhamaisemien yksinkertaistaminen on osoittanut vähentäneen paikallisia hyönteisyhteisöjä ja lisänneen viinikasvien tuholaisten määrää. Tutkimuksissa on havaittu saalistajanisäkkäiden esiintyvän useammin tarhoilla lähellä koskemattomia luontoalueita kuin niillä, joita ympäröivät muut viinitarha-alueet. Lintujen monimuotoisuus väheni alkuperäisten niittyjen ja viinitarhojen ympärillä olevien metsämaiden menetysten myötä. On myös havaittu perhosten monimuotoisuuden ja runsauden olevan korkeampaa viinitarhoilla, jotka pitivät maata eri kesantotuotantotiloissa (nurmista toissijaisiin metsiin). Nämä tulokset eivät ole erityisen yllättäviä, kun otetaan huomioon, että kuten muissakin tavanomaisissa viljelyjärjestelmissä, joissa monimutkaiset elinympäristöt korvataan yhdellä ei-luontaisella lajilla, muutoksen odotetaan aiheuttavan merkittäviä ekologisia vaikutuksia. 

 

 

Tulevaisuus riippuu tämän päivän toimista

 

Maatalouden ja biologisen monimuotoisuuden kysymys on sisällytettävä kokonaisvaltaisempaan näkemykseen, jossa otetaan huomioon maankäytön vaikutukset monenlaisiin ekosysteemipalveluihin. Meidän on ymmärrettävä paremmin biologisen monimuotoisuuden mallit suhteessa maankäyttöön ja niiden taustalla oleviin prosesseihin. Tämä monitahoinen näkymä maatalouden tulevaisuudesta saattaa näyttää pelottavalta, mutta haasteeseen on vastattava. Mahdollisuus lisääntyvän ihmiskunnan ruokkimiseen, köyhyyden lievittämiseen ja ympäristönsuojeluun riippuu lähitulevaisuuden ratkaisuistamme.

 

 

Lähteet:

 

Viers, J. H. ym. 2013, ”Vinecology: pairing wine with nature”
Norris, K. 2008, ”Agriculture and biodiversity conservation: opportunity knocks”

No Comments

Post A Comment