ekosysteemipalvelut Tag

Suurin osa kuluttamastamme ruoasta ja juomasta ovat tavalla tai toisella maataloustuotteita, eikä viini ole poikkeus. Kasvava väestö tarvitsee entistä enemmän erilaisia elintarvikkeita, ja samaan aikaan huoli ympäristöstä ja biologisen monimuotoisuuden hupenemisesta kasvaa. Maatalouden käytössä oleva viljelysala on siten aivan olennainen osa kasvavan ihmisväestön elintarviketurvaa. Samalla...

Viininviljely on yksi vanhimmista ja kannattavimmista maatalouden muodoista, ja sen pinta-ala on noin 7,5 miljoonaa hehtaaria maailmanlaajuisesti. Viinitarhat voisivat teoriassa tarjota melko houkuttelevia ja vakaita elinympäristöjä useille lajeille, sillä erityisesti eri kasvilajien peittämät tarharivit tarjoaisivat suotuisia elinpaikkoja pölyttäjille ja selkärangattomille. Nämä puolestaan tarjoaisivat tarhoille luonnollisia...