luonnonmukainen viljely Tag

Viininviljely on yksi vanhimmista ja kannattavimmista maatalouden muodoista, ja sen pinta-ala on noin 7,5 miljoonaa hehtaaria maailmanlaajuisesti. Viinitarhat voisivat teoriassa tarjota melko houkuttelevia ja vakaita elinympäristöjä useille lajeille, sillä erityisesti eri kasvilajien peittämät tarharivit tarjoaisivat suotuisia elinpaikkoja pölyttäjille ja selkärangattomille. Nämä puolestaan tarjoaisivat tarhoille luonnollisia...