viljelyn ekologiset vaikutukset Tag

Suurin osa kuluttamastamme ruoasta ja juomasta ovat tavalla tai toisella maataloustuotteita, eikä viini ole poikkeus. Kasvava väestö tarvitsee entistä enemmän erilaisia elintarvikkeita, ja samaan aikaan huoli ympäristöstä ja biologisen monimuotoisuuden hupenemisesta kasvaa. Maatalouden käytössä oleva viljelysala on siten aivan olennainen osa kasvavan ihmisväestön elintarviketurvaa. Samalla...